Informácie pre žiadateľov

Informácie pre žiadateľov dotácie

Ak ste si ešte neprečítali základné informácie o fungovaní portálu, odporúčame tak urobiť TU.

Cieľom platformy SkúsmeTo.sk je podporovať verejno-prospešné investičné akcie. Teda projekty, ktoré tu pretrvajú roky a ktoré zvýšia životnú úroveň v okrese, prípadne podporia turistický ruch. Čiže lavičky, chodníky, mostíky, výhliadky či studničky.

Kto môže žiadať o dotáciu? Žiadateľom môže byť fyzická osoba, občianske združenie ale taktiež aj obec.

Nový projekt môže založiť ktokoľvek zaregistrovaný.

Ako pri každom crowdfunding-projekte budete musieť vyplniť podrobnosti o projekte, priložiť nejaké fotky, návrhy, vizualizácie, videá... čokoľvek máte a čo pomôže ostatným pochopiť o čom projekt je. Samozrejmosťou je rozpočet rozpísaný po položkách aby bolo jasné, na čo žiadate dotáciu.

Vytvorenie projektu

Kým projekt tvoríte, vidíte ho len Vy. Prípadne ďalší spoluautori, ktorých ste si prizvali na spoluprácu.
Keď budete s projektom spokojný, môžete ho zverejniť.

Každý používateľ môže mať súčasne zverejnený maximálne 1 projekt. Zverejnenie ďalšieho projektu bude možné, až keď Váš predchádzajúci projekt zvíťazí, alebo bude vyradený.

Aby ľudia vo Vašom okrese nemuseli vyberať z veľkého množstva projektov, počet zverejnených projektov v jednom mesiaci je obmedzený.

Akonáhle svoj projekt zverejníte, tento sa stane viditeľným pre všetkých používateľov. Následne všetci používatelia (z rovnakého okresu ako je projekt) majú možnosť vyjadriť svoj názor naň. K dispozícii majú 2 možnosti:
- Páči sa mi
- Nepáči sa mi

V prípade, že sa im projekt nepáči, majú možnosť napísať Vám - autorovi - krátke anonymné vysvetlenie prečo projekt nepodporia, aby ste sa z toho poučili pri projektoch v budúcnosti.

Maximálna hodnota projektu

Projekt si môžete v systéme pripravovať a upravovať ako dlho chcete. Ale počítajte s tým, že v momente, keď sa ho rozhodnete zverejniť, systém skontroluje, či hodnota Vášho projektu (rozpočtu) nepresahuje limit. Preto by ste mali priebežne sledovať aký je aktuálny limit pre projekty. Túto informáciu uvidíte priamo v systéme.

Podrobnosti o výpočte maximálnej hodnoty projektov nájdete TU.

Hlasovanie

Akonáhle svoj projekt zverejníte, tento sa uzamkne a už ho nebudete môcť meniť. Ale projekt sa nezverejní okamžite. Bude čakať na "deň zverejňovania projektov", ktorým je spravidla prvý deň nasledujúceho mesiaca. Je to takto preto, aby všetky nové projekty začínali na rovnakej štartovacej čiare a tiež aby ľudia neboli obťažovaní emailami kedykoľvek by niekto zverejnil projekt.

V deň zverejňovania projektov sa všetky projekty, ktoré čakajú na zverejnenie začnú zobrazovať používateľom portálu a tiež sa rozpošlú emaily, ktoré ľudí upozornia, že boli zverejnené nové projekty, a že môžu za ne hlasovať.

Následne budú mať všetky tieto nové projekty celý mesiac na to, aby nazbierali čo najviac hlasov od používateľov.

Po skončení mesiaca sa hlasy spočítajú a projekt, ktorý získal najviac hlasov postupuje do celonárodného kola.

Ak Váš projekt nevyhral, dostane ešte druhú šancu. Nazývame to "2. kolo hlasovania". Projekt tak môže získavať hlasy ešte jeden nasledujúci mesiac a ak bude najúspešnejší, postúpi do celonárodného kola.

Projekty, ktoré v prvom kole získali veľa negatívnych ohlasov, sa nemôžu zúčastniť 2. kola hlasovania a budú vrátené autorovi na opravu.

Ak sa Vám ani po 2. kole hlasovania nepodarilo zvíťaziť, Váš projekt sa prestane zobrazovať používateľom a vráti sa Vám na opravu. Máte tak možnosť svoj projekt vylepšiť alebo pridať viac informácií, prípadne zapracovať výhrady, ktoré Vám počas hlasovania poslali ľudia. Následne môžete projekt zverejniť znovu.

Celonárodné kolo

Ak sa Váš projekt dostal do celonárodného kola, znamená to, že bol zaradený do poradovníka a keď naň príde rad, bude podporený v 100% výške. Dovtedy bude potrebné aby ste podpísali zmluvu, ktorá Vám bude automaticky odoslaná na email.

Spôsob, akým sa určuje poradie projektu v celonárodnomm poradovníku je bližšie vysvetlený TU.