Spôsoby výpočtu skóre

Výpočet skóre okresu

Keďže veľkosť okresov na Slovensku je veľmi rozdielna (najmenší má 12 tis. obyvateľov, zatiaľ čo najväčší 177 tisíc), museli sme to zohľadniť a prvá časť skóre znamená koľko percent zo všetkých obyvateľov okresu je do systému aktívne zapojených (to znamená, že minulý mesiac poslali aspoň 1 €) - túto časť skóre označujeme ako "skóre za účasť".

Skóre za účasť dáva šancu aj chudobnejším regiónom, v ktorých si ľudia nemôžu dovoliť posielať veľké príspevky, konkurovať ostatným okresom Slovenska.

Druhá časť skóre sa vypočíta z výšky priemerného príspevku za daný okres v minulom mesiaci.
Toto nazývame "skóre za snahu" - spočítané ako Priemerný príspevok x "skóre za účasť".

No a tretia časť je "skóre za objem" - tu sa zohľadňuje celkový objem príspevkov z daného okresu a vypočíta sa ako: Celkový objem príspevkov z okresu / 10 000. Čiže za každých 10.000 EUR sa skóre okresu zvýši o 1.

Na záver sa tieto 3 skóre spočítajú a vznikne "skóre okresu".
Ta dááá! :)

Skóre každého okresu sa bude pravidelne prepočítavať - vždy po skončení mesiaca.
Vyhradzujeme si právo spôsob výpočtu upravovať a systém priebežne nastavovať tak, aby fungoval čo najspravodlivejšie.