Poradovník a čakacie body

Poradovník a čakacie body

Keď sa projekt prebojuje do celonárodného kola, bude zaradený do poradovníka. To ale ešte neznamená, že bude zaradený na jeho úplný koniec.

Hlavný faktor, ktorý určuje poradie v poradovníku je množstvo "čakacích bodov" okresu.
Čím menej čakacích bodov (ČB) okres má, tým vyššie je v poradovníku.

Na začiatku nemajú okresy žiadne ČB a teda začínajú všetky na jednej štartovacej čiare. V tom prípade bude zohľadnené ich skóre - okresy s vyšším skóre budú mať svoj projekt umiestnený vyššie ako okresy s nižším skóre.

Akonáhle je prefinancovaný nejaký projekt, okresu je udelený istý počet čakacích bodov. Čím vyššia je hodnota projektu, tým viac ČB okres dostane. Aktuálne nastavenie je 1 ČB za 1 EUR. To znamená, že ak je podporený projekt za 150 EUR, okresu bude pripísaných 150 ČB.

Čakacie body sa ale časom strácajú. Každú hodinu bude okresu odpočítaných toľko ČB, koľko je skóre okresu. Čiže ak má okres skóre 0,150 tak každú hodinu mu ubudne 0,150 ČB.

Aký je zmysel čakacích bodov? Opäť je to spravodlivosť.
Tieto body totiž zohľadňujú 2 faktory:

- okres, ktorý dostal dotáciu 150 EUR bude mať menej čakacích bodov ako okres, ktorý dostal 1000 EUR a teda sa skôr dostane znovu na rad
- okresom, ktoré majú vyššie skóre, budú čakacie body ubúdať rýchlejšie než okresom s nízkym skóre

No a ako sme si povedali vyššie, množstvo čakacích bodov určuje poradie projektov v celonárodnom poradovníku.

Vyhradzujeme si právo priebežne upravovať nastavenie systému a teda aj metodiku práce s čakacími bodmi.