Určenie maximálnej výšky príspevku

Výpočet maximálnej hodnoty projektov

Každý nový projekt môže mať len taký rozpočet, aby sa zmestil do maximálnej výšky dotácie. Hodnota tohto limitu sa aktualizuje raz mesačne (po uzatvorení predchádzajúceho mesiaca) a prebieha takto:

- spočítajú sa všetky príspevky do systému (za celé Slovensko) v predchádzajúcom mesiaci
- maximálna hodnota pre nové projekty sa stanoví ako 15% z tejto sumy

Napríklad: v januári do systému prišlo 1000 EUR.
Čiže projekty zverejňované vo februári môžu mať maximálnu hodnotu 150 EUR.

Dôvod je ten, že okresov na Slovensku je 79 a ak chceme, aby sa všetky vystriedali cca za jeden rok, tak každý mesiac potrebujeme podporiť 6 okresov. Z toho vychádza tých 15% na projekt + nejaká rezerva.